گالري تصاوير
شب عاشورای سال 1391
شب عاشورای سال 1391
شب عاشورای سال 1391
بازديد ها: 731
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-2
شب عاشورای سال 1391-2
بازديد ها: 814
امتياز:
( امتياز: 1 )
شب عاشورای سال 1391-3
شب عاشورای سال 1391-3
بازديد ها: 864
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-4
شب عاشورای سال 1391-4
بازديد ها: 699
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-5
شب عاشورای سال 1391-5
بازديد ها: 725
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-6
شب عاشورای سال 1391-6
بازديد ها: 768
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-7
شب عاشورای سال 1391-7
بازديد ها: 770
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-8
شب عاشورای سال 1391-8
بازديد ها: 766
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-9
شب عاشورای سال 1391-9
بازديد ها: 733
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-10
شب عاشورای سال 1391-10
بازديد ها: 734
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-11
شب عاشورای سال 1391-11
بازديد ها: 732
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-12
شب عاشورای سال 1391-12
بازديد ها: 834
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-13
شب عاشورای سال 1391-13
بازديد ها: 819
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-14
شب عاشورای سال 1391-14
بازديد ها: 772
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-15
شب عاشورای سال 1391-15
بازديد ها: 746
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-16
شب عاشورای سال 1391-16
بازديد ها: 843
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-17
شب عاشورای سال 1391-17
بازديد ها: 726
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-18
شب عاشورای سال 1391-18
بازديد ها: 755
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-19
شب عاشورای سال 1391-19
بازديد ها: 725
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-20
شب عاشورای سال 1391-20
بازديد ها: 741
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-21
شب عاشورای سال 1391-21
بازديد ها: 742
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-22
شب عاشورای سال 1391-22
بازديد ها: 717
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-23
شب عاشورای سال 1391-23
بازديد ها: 721
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-24
شب عاشورای سال 1391-24
بازديد ها: 750
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-25
شب عاشورای سال 1391-25
بازديد ها: 754
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-26
شب عاشورای سال 1391-26
بازديد ها: 644
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-27
شب عاشورای سال 1391-27
بازديد ها: 746
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-28
شب عاشورای سال 1391-28
بازديد ها: 724
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-29
شب عاشورای سال 1391-29
بازديد ها: 725
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-30
شب عاشورای سال 1391-30
بازديد ها: 765
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-31
شب عاشورای سال 1391-31
بازديد ها: 762
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-32
شب عاشورای سال 1391-32
بازديد ها: 777
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-33
شب عاشورای سال 1391-33
بازديد ها: 737
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-34
شب عاشورای سال 1391-34
بازديد ها: 730
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-35
شب عاشورای سال 1391-35
بازديد ها: 737
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-36
شب عاشورای سال 1391-36
بازديد ها: 718
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-37
شب عاشورای سال 1391-37
بازديد ها: 666
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-38
شب عاشورای سال 1391-38
بازديد ها: 768
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-39
شب عاشورای سال 1391-39
بازديد ها: 701
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-40
شب عاشورای سال 1391-40
بازديد ها: 737
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1391-41
شب عاشورای سال 1391-41
بازديد ها: 696
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.