گالري تصاوير
شب عاشورای سال 1393
دسته حماسی شب عاشورا93
دسته حماسی شب عاشورا93
بازديد ها: 576
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-2
دسته حماسی شب عاشورا93-2
بازديد ها: 635
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-3
دسته حماسی شب عاشورا93-3
بازديد ها: 594
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-4
دسته حماسی شب عاشورا93-4
بازديد ها: 562
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-5
دسته حماسی شب عاشورا93-5
بازديد ها: 583
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-6
دسته حماسی شب عاشورا93-6
بازديد ها: 615
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-7
دسته حماسی شب عاشورا93-7
بازديد ها: 569
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-8
دسته حماسی شب عاشورا93-8
بازديد ها: 587
امتياز:
( امتياز: 1 )
دسته حماسی شب عاشورا93-9
دسته حماسی شب عاشورا93-9
بازديد ها: 580
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-10
دسته حماسی شب عاشورا93-10
بازديد ها: 598
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-11
دسته حماسی شب عاشورا93-11
بازديد ها: 562
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-12
دسته حماسی شب عاشورا93-12
بازديد ها: 601
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-13
دسته حماسی شب عاشورا93-13
بازديد ها: 605
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-14
دسته حماسی شب عاشورا93-14
بازديد ها: 565
امتياز:
( امتياز: 1 )
دسته حماسی شب عاشورا93-15
دسته حماسی شب عاشورا93-15
بازديد ها: 531
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-16
دسته حماسی شب عاشورا93-16
بازديد ها: 634
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-17
دسته حماسی شب عاشورا93-17
بازديد ها: 605
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-18
دسته حماسی شب عاشورا93-18
بازديد ها: 624
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-19
دسته حماسی شب عاشورا93-19
بازديد ها: 532
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-20
دسته حماسی شب عاشورا93-20
بازديد ها: 559
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-21
دسته حماسی شب عاشورا93-21
بازديد ها: 555
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-22
دسته حماسی شب عاشورا93-22
بازديد ها: 601
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-23
دسته حماسی شب عاشورا93-23
بازديد ها: 486
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-24
دسته حماسی شب عاشورا93-24
بازديد ها: 577
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-25
دسته حماسی شب عاشورا93-25
بازديد ها: 560
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-26
دسته حماسی شب عاشورا93-26
بازديد ها: 579
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-27
دسته حماسی شب عاشورا93-27
بازديد ها: 571
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-28
دسته حماسی شب عاشورا93-28
بازديد ها: 554
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-29
دسته حماسی شب عاشورا93-29
بازديد ها: 576
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-30
دسته حماسی شب عاشورا93-30
بازديد ها: 537
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-31
دسته حماسی شب عاشورا93-31
بازديد ها: 543
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-32
دسته حماسی شب عاشورا93-32
بازديد ها: 551
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-33
دسته حماسی شب عاشورا93-33
بازديد ها: 579
امتياز:
( بدون امتياز )
دسته حماسی شب عاشورا93-34
دسته حماسی شب عاشورا93-34
بازديد ها: 516
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.