گالري تصاوير
930701 بمناسبت هفته دفاع مقدس
بمناسبت هفته دفاع مقدس
بمناسبت هفته دفاع مقدس
بازديد ها: 623
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-2
بمناسبت هفته دفاع مقدس-2
بازديد ها: 554
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-3
بمناسبت هفته دفاع مقدس-3
بازديد ها: 594
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-4
بمناسبت هفته دفاع مقدس-4
بازديد ها: 558
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-5
بمناسبت هفته دفاع مقدس-5
بازديد ها: 608
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-6
بمناسبت هفته دفاع مقدس-6
بازديد ها: 600
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-7
بمناسبت هفته دفاع مقدس-7
بازديد ها: 624
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-8
بمناسبت هفته دفاع مقدس-8
بازديد ها: 565
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-9
بمناسبت هفته دفاع مقدس-9
بازديد ها: 592
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-10
بمناسبت هفته دفاع مقدس-10
بازديد ها: 629
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-11
بمناسبت هفته دفاع مقدس-11
بازديد ها: 590
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-12
بمناسبت هفته دفاع مقدس-12
بازديد ها: 614
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-13
بمناسبت هفته دفاع مقدس-13
بازديد ها: 624
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-14
بمناسبت هفته دفاع مقدس-14
بازديد ها: 614
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-15
بمناسبت هفته دفاع مقدس-15
بازديد ها: 612
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-16
بمناسبت هفته دفاع مقدس-16
بازديد ها: 589
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-17
بمناسبت هفته دفاع مقدس-17
بازديد ها: 602
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-18
بمناسبت هفته دفاع مقدس-18
بازديد ها: 606
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-19
بمناسبت هفته دفاع مقدس-19
بازديد ها: 597
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-20
بمناسبت هفته دفاع مقدس-20
بازديد ها: 626
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-21
بمناسبت هفته دفاع مقدس-21
بازديد ها: 639
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-22
بمناسبت هفته دفاع مقدس-22
بازديد ها: 547
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-23
بمناسبت هفته دفاع مقدس-23
بازديد ها: 622
امتياز:
( بدون امتياز )
بمناسبت هفته دفاع مقدس-24
بمناسبت هفته دفاع مقدس-24
بازديد ها: 605
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.