گالري تصاوير
بازسازی 1389/02/17
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)
بازديد ها: 626
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-2
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-2
بازديد ها: 713
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-3
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-3
بازديد ها: 642
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-4
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-4
بازديد ها: 650
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-5
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-5
بازديد ها: 701
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-6
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-6
بازديد ها: 681
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-7
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-7
بازديد ها: 669
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-8
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-8
بازديد ها: 648
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-9
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-9
بازديد ها: 695
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-10
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-10
بازديد ها: 656
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-11
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-11
بازديد ها: 638
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-12
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-12
بازديد ها: 610
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-13
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-13
بازديد ها: 638
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-14
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-14
بازديد ها: 670
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-15
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-15
بازديد ها: 662
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-16
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-16
بازديد ها: 644
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-17
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-17
بازديد ها: 657
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-18
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-18
بازديد ها: 621
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-19
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-19
بازديد ها: 624
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-20
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-20
بازديد ها: 646
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-21
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-21
بازديد ها: 658
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-22
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-22
بازديد ها: 565
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-23
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-23
بازديد ها: 651
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-24
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-24
بازديد ها: 639
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-25
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-25
بازديد ها: 682
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-26
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-26
بازديد ها: 662
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-27
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-27
بازديد ها: 694
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-28
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-28
بازديد ها: 610
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.