گالري تصاوير
بازسازی 1389/02/17
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)
بازديد ها: 639
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-2
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-2
بازديد ها: 725
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-3
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-3
بازديد ها: 653
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-4
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-4
بازديد ها: 665
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-5
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-5
بازديد ها: 715
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-6
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-6
بازديد ها: 692
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-7
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-7
بازديد ها: 678
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-8
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-8
بازديد ها: 656
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-9
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-9
بازديد ها: 705
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-10
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-10
بازديد ها: 663
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-11
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-11
بازديد ها: 650
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-12
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-12
بازديد ها: 624
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-13
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-13
بازديد ها: 647
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-14
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-14
بازديد ها: 685
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-15
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-15
بازديد ها: 674
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-16
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-16
بازديد ها: 653
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-17
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-17
بازديد ها: 665
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-18
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-18
بازديد ها: 630
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-19
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-19
بازديد ها: 637
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-20
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-20
بازديد ها: 662
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-21
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-21
بازديد ها: 676
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-22
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-22
بازديد ها: 583
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-23
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-23
بازديد ها: 660
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-24
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-24
بازديد ها: 655
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-25
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-25
بازديد ها: 699
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-26
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-26
بازديد ها: 677
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-27
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-27
بازديد ها: 714
امتياز:
( بدون امتياز )
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-28
بازسازی و مرمت مسجد حضرت ولیعصر(عج)-28
بازديد ها: 623
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز یکشنبه
یا ذا الجلال و الاکرام

لینک

حديث روزانه

امام حسین علیه السلام فرمودند:بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.(کشف ‌الغمّة، ج2، ص30 )

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.