گالري تصاوير
ارتفاعات گاوازنگ 1393/02/19
ارتفاعات گاوازنگ زنجان
ارتفاعات گاوازنگ زنجان
بازديد ها: 611
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-2
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-2
بازديد ها: 677
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-3
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-3
بازديد ها: 637
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-4
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-4
بازديد ها: 668
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-5
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-5
بازديد ها: 618
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-6
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-6
بازديد ها: 641
امتياز:
( امتياز: 1 )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-7
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-7
بازديد ها: 547
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-8
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-8
بازديد ها: 575
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-9
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-9
بازديد ها: 626
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-10
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-10
بازديد ها: 657
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-11
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-11
بازديد ها: 636
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-12
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-12
بازديد ها: 666
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-13
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-13
بازديد ها: 626
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-14
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-14
بازديد ها: 644
امتياز:
( بدون امتياز )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-15
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-15
بازديد ها: 591
امتياز:
( امتياز: 1 )
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-16
ارتفاعات گاوازنگ زنجان-16
بازديد ها: 573
امتياز:
( امتياز: 1 )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.