گالري تصاوير
مراسم سال 1391
مراسم سال 1391
مراسم سال 1391
بازديد ها: 673
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-2
مراسم سال 1391-2
بازديد ها: 659
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-3
مراسم سال 1391-3
بازديد ها: 665
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-4
مراسم سال 1391-4
بازديد ها: 678
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-5
مراسم سال 1391-5
بازديد ها: 667
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-6
مراسم سال 1391-6
بازديد ها: 683
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-7
مراسم سال 1391-7
بازديد ها: 652
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-8
مراسم سال 1391-8
بازديد ها: 666
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-9
مراسم سال 1391-9
بازديد ها: 681
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-10
مراسم سال 1391-10
بازديد ها: 685
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-11
مراسم سال 1391-11
بازديد ها: 659
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-12
مراسم سال 1391-12
بازديد ها: 654
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-13
مراسم سال 1391-13
بازديد ها: 666
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-14
مراسم سال 1391-14
بازديد ها: 623
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-15
مراسم سال 1391-15
بازديد ها: 572
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-16
مراسم سال 1391-16
بازديد ها: 613
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-17
مراسم سال 1391-17
بازديد ها: 635
امتياز:
( بدون امتياز )
مراسم سال 1391-18
مراسم سال 1391-18
بازديد ها: 627
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.