گالري تصاوير
فاطمیه سال 1387
ایام فاطمیه 1387
ایام فاطمیه 1387
بازديد ها: 670
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-2
ایام فاطمیه 1387-2
بازديد ها: 701
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-4
ایام فاطمیه 1387-4
بازديد ها: 702
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-5
ایام فاطمیه 1387-5
بازديد ها: 759
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-6
ایام فاطمیه 1387-6
بازديد ها: 718
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-7
ایام فاطمیه 1387-7
بازديد ها: 684
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-8
ایام فاطمیه 1387-8
بازديد ها: 605
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-9
ایام فاطمیه 1387-9
بازديد ها: 635
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-10
ایام فاطمیه 1387-10
بازديد ها: 661
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-11
ایام فاطمیه 1387-11
بازديد ها: 696
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-12
ایام فاطمیه 1387-12
بازديد ها: 670
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-13
ایام فاطمیه 1387-13
بازديد ها: 607
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-14
ایام فاطمیه 1387-14
بازديد ها: 596
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-15
ایام فاطمیه 1387-15
بازديد ها: 622
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-16
ایام فاطمیه 1387-16
بازديد ها: 576
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-17
ایام فاطمیه 1387-17
بازديد ها: 584
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-18
ایام فاطمیه 1387-18
بازديد ها: 619
امتياز:
( امتياز: 1 )
ایام فاطمیه 1387-19
ایام فاطمیه 1387-19
بازديد ها: 640
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-20
ایام فاطمیه 1387-20
بازديد ها: 632
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1387-21
ایام فاطمیه 1387-21
بازديد ها: 631
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.