گالري تصاوير
فاطمیه سال 1384
ایام فاطمیه 1384
ایام فاطمیه 1384
بازديد ها: 644
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-2
ایام فاطمیه 1384-2
بازديد ها: 638
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-3
ایام فاطمیه 1384-3
بازديد ها: 656
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-4
ایام فاطمیه 1384-4
بازديد ها: 671
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-5
ایام فاطمیه 1384-5
بازديد ها: 633
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-6
ایام فاطمیه 1384-6
بازديد ها: 631
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-7
ایام فاطمیه 1384-7
بازديد ها: 671
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-8
ایام فاطمیه 1384-8
بازديد ها: 650
امتياز:
( امتياز: 1 )
ایام فاطمیه 1384-9
ایام فاطمیه 1384-9
بازديد ها: 673
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-10
ایام فاطمیه 1384-10
بازديد ها: 649
امتياز:
( امتياز: 1 )
ایام فاطمیه 1384-11
ایام فاطمیه 1384-11
بازديد ها: 622
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-12
ایام فاطمیه 1384-12
بازديد ها: 659
امتياز:
( امتياز: 1 )
ایام فاطمیه 1384-13
ایام فاطمیه 1384-13
بازديد ها: 551
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-14
ایام فاطمیه 1384-14
بازديد ها: 614
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-15
ایام فاطمیه 1384-15
بازديد ها: 667
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-16
ایام فاطمیه 1384-16
بازديد ها: 619
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-17
ایام فاطمیه 1384-17
بازديد ها: 645
امتياز:
( بدون امتياز )
ایام فاطمیه 1384-18
ایام فاطمیه 1384-18
بازديد ها: 599
امتياز:
( امتياز: 1 )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.