گالري تصاوير
شب عاشورای سال 1387
شب عاشورای سال 1387
شب عاشورای سال 1387
بازديد ها: 619
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-2
شب عاشورای سال 1387-2
بازديد ها: 663
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-3
شب عاشورای سال 1387-3
بازديد ها: 639
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-4
شب عاشورای سال 1387-4
بازديد ها: 651
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-5
شب عاشورای سال 1387-5
بازديد ها: 700
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-6
شب عاشورای سال 1387-6
بازديد ها: 689
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-7
شب عاشورای سال 1387-7
بازديد ها: 699
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-8
شب عاشورای سال 1387-8
بازديد ها: 683
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-9
شب عاشورای سال 1387-9
بازديد ها: 703
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-10
شب عاشورای سال 1387-10
بازديد ها: 709
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-11
شب عاشورای سال 1387-11
بازديد ها: 655
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-12
شب عاشورای سال 1387-12
بازديد ها: 650
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-13
شب عاشورای سال 1387-13
بازديد ها: 681
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-14
شب عاشورای سال 1387-14
بازديد ها: 685
امتياز:
( امتياز: 1 )
شب عاشورای سال 1387-15
شب عاشورای سال 1387-15
بازديد ها: 635
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-16
شب عاشورای سال 1387-16
بازديد ها: 669
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-17
شب عاشورای سال 1387-17
بازديد ها: 688
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-18
شب عاشورای سال 1387-18
بازديد ها: 692
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-19
شب عاشورای سال 1387-19
بازديد ها: 648
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-20
شب عاشورای سال 1387-20
بازديد ها: 653
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-21
شب عاشورای سال 1387-21
بازديد ها: 720
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-22
شب عاشورای سال 1387-22
بازديد ها: 702
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-23
شب عاشورای سال 1387-23
بازديد ها: 665
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-24
شب عاشورای سال 1387-24
بازديد ها: 639
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-25
شب عاشورای سال 1387-25
بازديد ها: 694
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-26
شب عاشورای سال 1387-26
بازديد ها: 712
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-27
شب عاشورای سال 1387-27
بازديد ها: 716
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-28
شب عاشورای سال 1387-28
بازديد ها: 716
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1387-29
شب عاشورای سال 1387-29
بازديد ها: 627
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.