گالري تصاوير
شب عاشورای سال 1388
شب عاشورای سال 1388
شب عاشورای سال 1388
بازديد ها: 608
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-2
شب عاشورای سال 1388-2
بازديد ها: 685
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-3
شب عاشورای سال 1388-3
بازديد ها: 657
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-4
شب عاشورای سال 1388-4
بازديد ها: 684
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-5
شب عاشورای سال 1388-5
بازديد ها: 659
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-6
شب عاشورای سال 1388-6
بازديد ها: 649
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-7
شب عاشورای سال 1388-7
بازديد ها: 659
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-8
شب عاشورای سال 1388-8
بازديد ها: 629
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-9
شب عاشورای سال 1388-9
بازديد ها: 639
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-10
شب عاشورای سال 1388-10
بازديد ها: 619
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-11
شب عاشورای سال 1388-11
بازديد ها: 582
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-12
شب عاشورای سال 1388-12
بازديد ها: 637
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-13
شب عاشورای سال 1388-13
بازديد ها: 670
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-14
شب عاشورای سال 1388-14
بازديد ها: 627
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-15
شب عاشورای سال 1388-15
بازديد ها: 610
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-16
شب عاشورای سال 1388-16
بازديد ها: 643
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-17
شب عاشورای سال 1388-17
بازديد ها: 618
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-18
شب عاشورای سال 1388-18
بازديد ها: 651
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-19
شب عاشورای سال 1388-19
بازديد ها: 640
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-20
شب عاشورای سال 1388-20
بازديد ها: 652
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-21
شب عاشورای سال 1388-21
بازديد ها: 590
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1388-22
شب عاشورای سال 1388-22
بازديد ها: 593
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز پنجشنبه
لا اله الا الله الملک الحق المبین

لینک

حديث روزانه

امام حسن عسگری(ع) فرمود: هر که برادر دینی خود را در نهان پند دهد او را آراسته و هر که در برابر دیگران نصیحتش کند او را رسوا ومفتضح کند.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.