گالري تصاوير
شب عاشورای سال 1389
شب عاشورای سال 1389
شب عاشورای سال 1389
بازديد ها: 619
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-2
شب عاشورای سال 1389-2
بازديد ها: 577
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-3
شب عاشورای سال 1389-3
بازديد ها: 666
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-4
شب عاشورای سال 1389-4
بازديد ها: 570
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-5
شب عاشورای سال 1389-5
بازديد ها: 727
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-6
شب عاشورای سال 1389-6
بازديد ها: 624
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-7
شب عاشورای سال 1389-7
بازديد ها: 664
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-8
شب عاشورای سال 1389-8
بازديد ها: 638
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-9
شب عاشورای سال 1389-9
بازديد ها: 685
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-10
شب عاشورای سال 1389-10
بازديد ها: 653
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-11
شب عاشورای سال 1389-11
بازديد ها: 638
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-12
شب عاشورای سال 1389-12
بازديد ها: 656
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-13
شب عاشورای سال 1389-13
بازديد ها: 649
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-14
شب عاشورای سال 1389-14
بازديد ها: 652
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-15
شب عاشورای سال 1389-15
بازديد ها: 624
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-16
شب عاشورای سال 1389-16
بازديد ها: 598
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-17
شب عاشورای سال 1389-17
بازديد ها: 608
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-18
شب عاشورای سال 1389-18
بازديد ها: 645
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-19
شب عاشورای سال 1389-19
بازديد ها: 623
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-20
شب عاشورای سال 1389-20
بازديد ها: 601
امتياز:
( بدون امتياز )
شب عاشورای سال 1389-21
شب عاشورای سال 1389-21
بازديد ها: 614
امتياز:
( بدون امتياز )
DatsoGallery By Andrey Datso

مناسبت ها

اطلاعیه های مهمگالري تصاويرذکر روزهای هفته

ذکر روز جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد

لینک

حديث روزانه

حضرت ولیعصر(عج) میفرماید: در دخت پیامبر خدا (ص) برای من سرمشقی نیکوست٬ و زودا که نادان را پستی عملش به نابودی کشاند٬ و کافر بداند که فرجام نیک از آنِ کیست٬ خداوند به لطف خویش٬ ما و شما را از تمامی مهلکه ها و بدیها و گزند ها و بیماریها نگه دارد که اختیار این همه در دست اوست و بر انجام آنچه خواهد تواناست٬ و او حامی و نگهدار شماست.

اوقات شرعيطراحي و پياده سازي توسط مركز تخصصي طراحي وب سايت ايرانمهر
تمامي حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني هيئت فاطميون زنجان مي باشد.